Trafik ve Çevre Ders Notları 2 I Ehliyet Tüm Ders Notları I Ehliyet Sınav Soruları

Anasayfa / DERS NOTLARI / Trafik ve Çevre Ders Notları – 2

Trafik ve Çevre Ders Notları – 2

Ehliyet Sınavlarından biri olan Trafik ve Çevre Ders Notları sizler için toplayarak bir araya getirdik. Ehliyet sınavlarında çıkan sorulara yardımcı olmak için tüm ders notlarını sitemizde bulabilirsiniz.

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI

TEHLİKE UYARI İŞARET LEVHALARI TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ

(Yasaklama ve Kısıtlama)

*Tehlike uyarı işaret levhalarının bulunmuş olduğu yol bölümlerinde;

1) Hız azaltılır,

2) Geçme (solama ) yasağı kuralına uyulur,

3) Duraklama ve park yapmak yasaktır.

KARAYOLUNDA ARAÇ SÜRME YASAĞI

Trafik ve Çevre Ders Notları

Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olarak karayolunda araç sürmek yasaktır. Bu hükme uymayanlar;

1) Araç kullanmaktan men edilir,

2) Sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir,

3) 6 aydan az olmamak üzere hafif hapis cezası ile cezalandırılır.

Ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar alkollü olarak araç kullanamazlar. Sadece hususi otomobil sürücüleri için kandaki alkol miktar oranı 0,50 promil alkolü aşmayacak şekilde araç kullanmalarına izin verilmektedir.

Geriye dönük 5 yıl içerisinde bu oranı aşmaları durumunda;

1.defa tespitinde 6 ay süre ile sürücü belgeleri geri alınır ve para cezasına çarptırılır,

2.defa tespitinde 2 yıl süre ile geri alınır ve para cezası /psikiyatr/ psikoteknik muayeneye sevk edilirler,

3.defa tespitinde 5 yıl süre ile geri alınır ve 6 aydan az olmamak üzere hafif hapis cezası ile psikoteknik /psikiyatr muayeneye tabi olurlar.

KARA YOLUNDA ARAÇ KULLANMA SÜRELERİ

Trafik ve Çevre Ders Notları

Ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik dilim içerisinde;

Devamlı olarak 4,5 saat ve her 4,5 saatin sonunda en az 45 dk. Mola vermek şartı ile toplam 9 saat araç kullanmalarına izin verilmektedir.

Ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan;

Otobüs, kamyon ve çekici araçlarında Takoğraf cihazı bulundurulmalıdır. Takoğraf cihazı, sürücünün yapmış olduğu hızı ve araç kullanma sürelerini rapor eden bir cihazdır.

Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamına göre bu kişilerin SRC (Mesleki yeterlilik belgesi) belgesine sahip olmaları zorunludur.

SRC 1 belgesi – Uluslar arası yolcu taşımacılığı

SRC 2 belgesi – Yurt içi yolcu taşımacılığı

SRC 3 belgesi – Uluslar arası yük ve nakliye taşımacılığı

SRC 4 belgesi – Yurt içi yük ve nakliye taşımacılığı

SRC 5 belgesi – Tehlikeli madde taşımacılığı için alınması zorunlu belgelerdir.

HIZ KURALLARI

Trafik ve Çevre Ders Notları

Sürücüler hızlarını;

Kullandıkları aracın cinsine, teknik özelliklerine,

Yük durumuna,

Yol durumuna,

Hava koşullarına ve görüş durumuna göre ayarlamak zorundadırlar.

Römorklu taşıtlar römorksuz taşıtlara göre saatte 10 km daha düşük hızla gitmelidirler.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri boş olarak trafiğe çıksalar dahi sadece kendi araçlarının gerektirmiş olduğu hız ile gitmek zorundadırlar.

Yağışlı, karlı, sisli, karayolu yapısının kazaya imkan teşkil ettiği hava koşullarında araç sürücüleri hızlarını azaltmalıdır.

Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km.’dir.

Hız sınırını % 30’un üzerinde aşmak şartı ile geriye dönük 1 yıl içerisinde 5 defa ihlal eden araç sürücülerinin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır.

Hız ölçen teknik cihazları araçlarında bulunduranlar 4 – 6 ay hapis cezasına,

Hız ölçen teknik cihazları imal ve ithal edenlere 6 – 8 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Hızın azaltılması gereken yol kesimleri:

Kavşaklar

Dönemeçler ve tepe üstleri

Yaya ve okul geçitleri

Tüneller

Dar köprü ve menfezler

Demiryolu (Hemzemin) geçitleri

Bakım onarım çalışmaları yapılan yol kesimleri

ARAÇ GEÇME (SOLLAMA) KURALLARI

Öndeki Aracı Geçmenin Yasak Olduğu Yerler:

1- Geçmenin trafik işareti ile yasaklandığı yerler,

2- Görüş yetersizliği olan tepe üstlerine, dönemeçlere yaklaşırken,

3- Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,

4- Kavşaklarda ve buralara yaklaşırken,

5- Demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken,

6- İki yönlü iki şeritli köprü ve tünellerde öndeki aracı geçmek(sollamak) yasaktır.

Öndeki aracı geçecek olan sürücülerin;

1- Arkadan gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasına,

2- Geçilecek olan aracın bir başka aracı geçip geçmediğine,

3- Geçme için kullanılacak şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Geçme, geçilecek aracın solundan yapılır.

Gündüz korna gece selektör ile geçilecek araç sürücüsü uyarılır,

Geçilen araç sürücülerinin dönüş ışıkları ile “Geç” mesajını vermeleri yasaktır ve taşıt yolunun en sağından gitmeleri, hızını sabitlemeleri gerekmektedir. Başka bir aracı geçmeye kalkmamalıdırlar.

Geçme işleminin basamakları;

Sola dönüş lambası ile işaret verilir.

Geçilecek araca takip mesafesi kadar yaklaştıktan sonra sol şeride geçilir.

Geçilen araç geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde gidilir

Sağa dönüş lambası ile işaret verildikten sonra,

Sağ şeride geçilir ve geçme (sollama ) işlemi tamamlanır.

Zorunlu hallerde:

   1-Sola  dönüş işareti verip yavaşlayan aracın,

   2- Yolun ortasından giden tramvayların,

   3- Zorunlu trafik sebebiyle beklemekte olan araçların,

   4- Görevi gereği yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağından geçilebilir.

ARAÇLARIN DÖNÜŞLERİ VE MANEVRA KURALLARI

Trafik ve Çevre Ders Notları

Geçme, dönme, duraklama ve park etme dışında şerit değiştirmek, iki şeridi birden kullanmak, işaret vermeden şerit değiştirmek, bölünmüş karayollarında karşı yöndeki araç trafiğine ait yol bölümüne girmek, kavşaklara yaklaşırken yerleşim birimleri içerisinde 30 metre ve yerleşim birimleri dışında 150 metre mesafede araçların şerit değiştirmeleri yasaktır.

Sağa dönüşler DAR KAVİS,

Sola dönüşler ise GENİŞ KAVİS ile yapılmaktadır.

Sağa dönüş yapacak olan araç sürücüleri;

Sağa dönüş işareti ile sağ şeride girmek,

Hızını azaltmak,

Dönüş esnasında varsa bisiklet sürücüsüne ve karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vererek gidişe ayrılan yolun sağ şeridine girmek zorundadırlar.

Sola dönüş yapacak olan araç sürücüleri;

Sola dönüş işareti vererek sol şeride girmek,

Hızını azaltmak,

Dönüş esnasında önce yolun sağından gelen araca ve karşı yönden gelen aracın geçişini kolaylaştırmak için karşı yönden gelen araca ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

Dönel kavşaklarda araç sürücüleri;

Sola veya geriye dönecek olan araç sürücüleri dönüş işareti vermekle birlikte hızını azaltarak orta adaya en yakın şeritten girmek sola dönecek ise orta adaya uzak, geriye dönecek ise orta adaya en yakın şeritten dönüşe geçmeye mecburdur.

*Tek yönlü yollarda, duraklama ve park etme manevraları dışında, dar taşıt yollarında karşıdan gelen araca geçiş kolaylığı sağlamak dışında geri gitmeleri yasaktır.

*Trafik akışının yoğun olduğu yollarda araçların geri dönmeleri yasaktır.

KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI KURALLARI

Trafik ve Çevre Ders Notları

*Kavşağa yaklaşan araç sürücüleri hızlarını azaltmak ve geçiş hakkı kurallarına göre hareket etmek zorundadırlar.

*Işıklı işaret cihazları izin verse dahi kavşak içerisinde trafik yoğunluğu varsa sürücülerin kavşağa girmemeleri

*Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarla karşılaşma halinde kavşağı terk etmeleri (boşaltmaları) gerekmektedir

Bir kavşağın yönetimi;

Trafik polisi

Işıklı işaret cihazları

Trafik işaret levhaları

Yol çizgileri ile yönetilir. Eğer aksine bir işaret yok ise bütün kavşak kolları trafik açısından birbirine eş görünüyor ise bu tür kavşaklara KONTROLSÜZ KAVŞAK denir ve ;

Motorsuz taşıtlar motorlu taşıtlara

Lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri diğer motorlu taşıtlara

Yolun solunda bulunan araçlar sağdan gelen araçlara (kavşağın sağ tarafı boş olan araçlar) ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

*Anayol ve Tali yol kavşaklarında; tali yoldan ana yola girecek olan araçlar trafik işaret levhasının verdiği talimata göre (Yol ver – DUR işaret levhaları) durmak ve ilk geçiş hakkını anayol üzerindeki araçlara.

*Bölünmüş karayoluna girecek olan araçlar bölünmüş karayolundaki araçlara.

*Tramvay hattı bulunan yollara girecek olan araçlar geçmekte olan tramvaylara, aynı zamanda tramvay hattı bulunan yollarda araç trafiği de var ise önce Tramvaya daha sonra o yol üzerindeki araca

* Mülkten çıkan araçlar o yol üzerindeki araçlara

* Dönel kavşakta dönüş yapacak olan araçlar o yol üzerinde geçmekte olan araçlara

* Sağa veya sola dönüş yapacak olan araçlar dönüş yapacağı yol üzerindeki araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.


Kontrol Et

Ehliyet İlk Yardım Ders Notları – 3

Ehliyet İlk Yardım Ders Notları sizler için toplayarak bir araya getirdik. Ehliyet sınavlarında çıkan sorulara …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir