Trafik ve Çevre Ders Notları 1 I Ehliyet Tüm Ders Notları I Ehliyet Sınav Soruları

Anasayfa / DERS NOTLARI / Trafik ve Çevre Ders Notları – 1

Trafik ve Çevre Ders Notları – 1

Ehliyet Sınavlarından biri olan Trafik ve Çevre Ders Notları sizler için toplayarak bir araya getirdik. Ehliyet sınavlarında çıkan sorulara yardımcı olmak için tüm ders notlarını sitemizde bulabilirsiniz.

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI

TRAFİK: Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

KARAYOLU (YOL): Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

SÜRÜCÜ: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı sevk ve idare eden kişidir.

ŞOFÖR: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.

TRAFİK İŞARETLERİ: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası vaya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarıdır. Bir aracın geçiş üstünlüğüne sahip olabilmesi için;

1) Görev esnasında sesli ikaz cihazlarını beraberinde kullanması,

2) Diğer araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemesi gerekmektedir.

GEÇİŞ HAKKI: Yayaların veya araç sürücülerinin diğer yaya ve araç trafiğine göre yolu kullanmadaki öncelik hakkıdır.

DURMA: Her türlü trafik zorunluluk ve kısıtlamalara bağlı olaraktan aracın durdurulmasına denir. Örneğin;

Kırmızı ışıkta durmak, Öndeki aracın durması şeklinde durmak, Trafik polisinin dur talimatına göre durmak, ışıklı işaret cihazlarının kırmızı renk yanması durumunda durmak, Trafik işaret levhalarının verdiği talimata göre durmak.

Trafik ve Çevre Ders Notları

DURAKLAMA:  Her türlü trafik zorunlulukları dışında araçların yolcu indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa süre için durdurulmasıdır.

Duraklamalarda süre kısıtlaması 5 dk.’dır. Eğer duraklama 5 dk.’yı aşkın sürelerle bekleme gerektiriyorsa aracı park konumuna almak gerekir.

PARK ETME: Araçların, durma ve duraklama halleri dışında uzun süreliğine terk edilmesidir.

ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (Otoyol – Ekspresyol): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerle ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izinli motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

GEÇİŞ YOLU: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.

BAĞLANTI YOLU: Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında bulunan karayoludur.

TAŞIT YOLU (Kaplama): Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.

BİSİKLET YOLU: Karayolunun, sadece bisikletlerinin kullanmalarına ayrılan kısımdır.

YAYA YOLU (Yaya kaldırımı): Karayolunun taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısımdır.

BANKET: Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.

PLATFORM: Karayolunun, taşıt yolu (kaplama- ile yaya yolu  (kaldırım- veya banketinden oluşan kısımdır.

ANAYOL: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

Trafik ve Çevre Ders Notları

TALİ YOL: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

TEHLİKELİ EĞİM: Araçların emniyetle seyrine devam için, vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimidir.

KAVŞAK: İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.

DEMİRYOLU GEÇİDİ (Hemzemin Geçit): Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir. Araç sürücüleri demiryolu geçitlerinde mutlaka durmalı, bariyer açık ise hızını azaltarak dikkatli geçmelidir.

ŞERİT: Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri ve taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış herbir bölümüdür.

OTOMOBİL: Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

MİNİBÜS: Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka sekiz ile ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

OTOBÜS: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Troleybüsler de bu sınıfa girerler.

KOMYENET: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

ÇEKİCİ: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan yük taşımayan motorlu taşıttır.

RÖMORK: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır.

YARI RÖMORK: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur.

TAŞIT KATARI: Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıttır.

TAŞIMA SINIRI (Kapasite): Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısıdır.

GABARİ: Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüdür.

Karayolu İle İlgili Tarifler

TEK YÖNLÜ KARAYOLU: Taşıt yolunun yanlız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

İKİ YÖNLÜ KARAYOLU: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

Yol Çizgileri: Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine çizilen çizgilerdir. Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda araçların yerlerini belirlemek, yayaların emniyetle sağlamak ve yaklaşılan tehlikelere karşı sürücüleri ikaz etmek amacıyla çizilmişlerdir. Yol çizgilerinin çiziliş şekillerine, göre anlamları şöyledir:

Kesik Yol Çizgileri: Bu Çizgiler boyunca; Trafik kurallarına uymak şartı ile sürücülerin önlerindeki araçları geçebileceklerini ve şerit değiştirebileceklerini bildirir. Bu Çizgiler arasındaki aralıkların azalmaya başlaması öndeki aracı geçme yasağı olan yerlere yaklaşıldığını bildirir.

Devamlı Yol Çizgileri: Bu çizgi boyunca sürücülerin önlerindeki araçları geçmeleri (sollamaları) ve sol şeride geçmeleri yasaklanmıştır. Geçmenin yasaklanmış olduğu kavşak dönemeç tepe üstü, yaya geçidi, okul geçidi demiryolu geçidi köprü ve tünel gibi yerlere yaklaşırken çizildiği için, sürücülerin önlerindeki araçları sollamaları (geçmeleri)  ve sol şeride geçmeleri yasaklanmıştır.

Kesik ve Devamlı Yol Çizgileri: Sadece bir yönde geçme yasağı getirilmiştir Bu çizgiler boyunca araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir. Devamlı çizgi tarafından giden araç sürücüleri şerit değiştiremez ve öndeki aracı geçemezler Kesik Çizgi tarafından giden araç sürücüleri kuralara uymak şartıyla şerit değiştirebilir ve önlerindeki aracı geçebilirler.

Yan yana Devamlı İki Çizgi: Bu çizgiler buyunca sürücülerin karşı yönde gelen trafik için ayrılmış olan yol bölümüne girmeleri yasaklanmıştır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Bu çizgiler yolda orta kaldırım (Ayırıcı) anlamındadır.

TRAFİK İŞARETLERİ

1- Trafik görevlisinin işaretleri

2- Işıklı trafik işaretleri

3- Trafik işaret levhaları

4- Yol çizgileri

* Karayolundan faydalananlar bu sıralamaya göre hareket etmek zorundadırlar.

Trafik ve Çevre Ders Notları

IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI

1) Kırmızı ışık: Yolun trafiğe kapalı olduğunu gösterir. Aksine bir işaret yoksa, durup beklenir.

2) Sarı ışık: Uyarı anlamındadır. Kırmızı ışıkla birlikte yanarsa hazırlan yol trafiğe açılmak üzeredir. Yeşil ışıkla birlikte yanarsa yol trafiğe kapanmak üzeredir.

3) Yeşil ışık: Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir.

4) Fasılalı yanan sarı ışık: İkaz anlamındadır, buradan yavaş ve dikkatli geçilir. Aynı zamanda yol ver anlamında da kullanılır.

5) Fasılalı yanan kırmızı ışık: “Dur, yolu kontrol ederek dikkatli geç” anlamındadır.

6) Yazılı ve sesli ışık: Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler ve yayalara hitap eder.

Trafik ve Çevre Ders Notları

Notların Devamı İçin TIKLAYIN


Kontrol Et

Ehliyet İlk Yardım Ders Notları – 3

Ehliyet İlk Yardım Ders Notları sizler için toplayarak bir araya getirdik. Ehliyet sınavlarında çıkan sorulara …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir