2021 ehliyet ücretleri arşivleri | Ehliyet Sınav Soruları

Anasayfa / Kategori Arşivi : 2021 ehliyet ücretleri

Kategori Arşivi : 2021 ehliyet ücretleri

2021 Ehliyet, Pasaport, Kimlik Ücretleri

31 Aralık 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre 2021 yılı sürücü belgeleri 225 TL, pasaportlar için 180 TL, doğum nedeniyle kimlik kartı için 30, değiştirme nedeniyle kimlik kartı için 30 ve kayıp nedeniyle kimlik kartı 60 TL bedel alınacak. Pasaport bedellerindeki artış yüzde 12, kayıp kimlik kartları için alınan bedeldeki artış yüzde 20, sürücü belgelerindeki artış ise yüzde 12,5 oldu.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığından – MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ- (SIRA NO: 66)- DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri
MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2020 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:64) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

2021 Ehliyet, Pasaport, Tapu Harç Bedelleri!

2021 yılında ehliyet, pasaport ve tapu harcı işlemi yapmak için vatandaşların cebinden çıkacak yeni harç ücretleri belli oldu. Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen 12 aylık üretici fiyat artışı TÜİK’in değerleme oranı 9.11 oldu. Yapılan değerlendirmeye göre cep telefonu, pasaport, ehliyet harçlarına belirlenen oranlarda zam yapılacak. İşte 2021 yılı Ehliyet, pasaport, cep telefonu harç ücretleri!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrası önümüzdeki 2021 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranları belli oldu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre yeniden değerleme oranı 9.11 belirlendi. Bu veriler doğrultusunda 2021 yılında ehliyet, pasaport ve tapu işlemleri yapacak vatandaşlaraynı oranda gelmesi bekleniyor. Alınan karar Cumhurbaşkanlığı kararı ile değişebilecek ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe girecek. İşte 2021 yılında Ehliyet, pasaport ve tapu bedellerine yapılması beklenen zam oranları…

2021 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon oranına göre 2021 yılı pasaport harçlarına gelmesi beklenen zamlar kapsamında:

6 aylık pasaport için harç bedeli 208,30 TL’den 227,27 TL’ye
1 yıllık pasaport için harç bedeli 304,40 TL’den 332,13 TL’ye
2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 TL’den 542,27 TL’ye
3 yıllık pasaport için harç bedeli 705,90 TL’den 770,20 TL’ye
4 yıl ve üzeri pasaportlar için harç bedeli 994,80 TL’den 1.085,42 TL’ye yükselecek.

TAPU HARCI 2021 YILINDA NE KADAR?

2021 yılında tapu harcı ücretlerine 9.11 oranında zam yapılması bekleniyor. Tapu harç bedeli 2020 yılında 353 TL iken, 2021 yılında 381 TL olacak.

EHLİYET HARCI 2021 YILINDA NE KADAR OLACAK?

A,B,F ve H sınıfı ehliyet alacak vatandaşlarn ödeyeceği rakamlar belli oldu.

A sınıfı sürücü belgesi için 2020 yılında ödenen 249 TL olan harç bedeli 2021 yılında 271 TL olacak.

Diğer sınıf ehliyetlerin fiyatı ise şöyle:

B sınıfı ehliyet harcı 752 TL iken 820 TL,

F ve H sınıfı ehliyet harçları ise 249 TL iken 271 TL olacak..

manavgat escort

escort manavgat

alanya escort

escort alanya

kadriye escort

belek escort

pendik escort

escort istanbul